krimo-legal-logoo
ADLİ OTOPSİ

ADLİ OTOPSİ

Ölümün şüpheli olduğu hallerde mevzuat hükümlerine göre zorunlu olarak yapılması gereken otopsi işlemine adli otopsi denir. (CMK m. 87) Bu otopsinin yapılması için ölenin yakınlarının rızasına ihtiyaç yoktur.
Hekim, yapacağı otopsi ile ölüm nedeni ve şeklini aydınlatmaya çalışır. Hekim bulgularının doğruluğu adaletin tesisinde büyük önem taşır. Yanlış veya eksik yapılan bir otopsi, adalete uygun olarak karar verecek olan mahkemeyi yanlış yönlendirecektir. Bu nedenle otopsi işlemini gerçekleştirecek hekim ve yardımcılarının yeterli bilgi ve donanıma sahip olması çok önemlidir.
otopsi
Adaletin gerçekleşmesinde suçsuz kimselerin korunmaları, en az suçluların cezalandırılmaları kadar önemlidir. Otopsi işlemi, mahkemede karar verecek olan hakimin vicdani kanaatini doğrudan etkileyecek bir husustur. Bu sebeple eğer varsa bir suçlunun ortaya çıkarılmasına ve suçsuz bir kişinin haksız yere suçlanmamasına, korunmasına yardım eder.
Kesin olarak güvenilemeyen bir postmortem incelemenin daha sonra doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi veya yapılmamış olan incelemelerin daha sonra yapılabilmesi oldukça güçtür. Bu sebeple hatalı veya eksik bir otopsinin hiç yapılmamış olması daha iyi olabilecektir.
Adli otopsi ilgili yasa maddelerine göre yapılır. Tıbbi otopsiden farklı olarak bir savcı huzurunda yapılması gerekir.
Adli otopsinin amaçları
1- Ölüm nedeninin, tarzının ve zamanının belirlenmesi

2- Delil özelliği taşıyan materyalin bulunması, teşhisi ve saklanması

3- Ölüm ile ilgili bilgiler ve koşulların yorumlanması

4- Yasal makamlara gerçek, objektif bir raporun sunulması

5- Masum kimselerin korunması için hastalığa bağlı ölümlerin dış nedenlere bağlı ölümden ayrılması

6- Ölenin kimliğinin belirlenmesi

7- Travma ve hastalığın birlikte bulunduğu durumlarda hastalığın ölüme olan katkısının belirlenmesi.

8- Cinayet, intihar ya da kaza kökenli ölümlerde travmatik lezyonların yorumlanması, yaraların nasıl ortaya çıktıklarının, yaraların ve kullanılmış olan silahların niteliklerinin belirlenmesi, kişinin yaralanmasına zemin hazırlamış olabilen ya da yaralanmanın etkisini değiştirebilen faktörlerin saptanması

9- Yaralamayı yapan kişinin veya kişilerin kimliğini belirlemek

10- Ölümün meydana geldiği yerin belirlenmesine yardımcı olmak

11- Cerrahi ya da tıbbi girişimler de dahil olmak üzere diğer doğal olmayan koşulların bulunması

12- Bütün bulguların belgelenmesi

Scroll to Top Call Now Button