krimo-legal-logoo
BİLİŞİM SUÇLARI

BİLİŞİM SUÇLARI

Adli bilimlerin bir dalı olan adli bilişim; bilimsel metotlar kullanılarak, dijital delil sayılan materyaller üzerinde özel yazılım ve cihazlarla bir suçu ortaya çıkarıp adli boyutunu tespit etmek için dijital verileri inceleyen bilim dalıdır.

Dijital delillerin tespiti, toplanması, incelenmesi, saklanması ve ilgili yerlere aktarılması işlemleri sırasında veri bütünlüğünün korunması, bilişim suçlarında en önemli unsurlardır. Bu işlemlerin belli standartlara göre yapılmaması delillerin bulunamaması ya da kaybolmasına sebebiyet verecektir.
bilisim-sucu-nedir

Gelişen teknolojilere paralel olarak adli bilişimin alt bölümleri genişlemekle birlikte 8 ana bölümde incelenmektedir. Bunlar;

1. Bilgisayar Adli Bilimi (Computer Forensics),

2. Cep Telefonu Adli Bilimi (Mobile Phone Forensics veya GSM Forensics),

3. Ses ve Görüntü Verileri Adli Bilimi (Audio and Video Forensics),

4. Windows işletim Sistemi Adli Bilimi (Windows Forensics),

5. Linux işletim Sistemi Adli Bilimi (Linux Forensics),

6. Bilgisayar Ağlar Adli Bilimi (Network Forensics),

7. Internet Ali Bilimi (Internet Forensics),

8. Flash Bellek Adli Bilimi (Flash Memory Forensics)' dir.


Bilişim suçlarında adli bilişim safhalarına baktığımızda;

1. Delil Tespit Etme,

2. Delil Toplama ve Muhafaza Etme,

3. Delil Çıkartma,

4. Delil inceleme,

5. Raporlama aşamalarından oluşmaktadır.


Yapılan olay yer incelemesinden sonra donanım aygıtlarında elde edilebilecek elektronik delillerden bazıları şunlardır:

1. Video görüntüleri (mpeg, dat, mkv, avi vb.),

2. Ses dosyalar (wav, mp3, ac3, midi vb.),

3. Fotoğraflar (bmp, jpg, tif vb.),

4. Yazı dosyaları (Word, Excel, Open Office, txt, pdf, rtf, vb.),

5. Çeşitli bilgisayar programları,

6. İletişim kayıtları (SMS, Facebook, Whatsapp, Telegram, Instagram vb.),

7. Gizli ve şifreli dosya ve klasörler,

8. Dosyaların oluşturulma, değiştirilme ve erişim tarihleri,

9. Son girilen ve sık kullanılan internet siteleri,

10. Internet ortamında indirilen dosyalar,

11. İşletim sistemine ait dosyalar (.sys, .io, .dIl, vb.),

12. Sistem ayar dosyaları (ini),

13. Silinmiş dosya ve klasörlerdir. :

Scroll to Top Call Now Button