krimo-legal-logoo
Çalışmalarımız

ÇALIŞMALARIMIZ

bilisim-suclari
BİLİŞİM SUÇLARI

Adli bilimlerin bir dalı olan adli bilişim; bilimsel metotlar kullanılarak, dijital delil sayılan materyaller üzerinde özel yazılım ve cihazlarla bir suçu ortaya çıkarıp adli boyutunu tespit etmek için dijital verileri inceleyen bilim dalıdır.
balistik
BALİSTİK

Balistik kelimesinin kökeni Roma İmparatorluğuna dayanmaktadır. Roma ordusu tarafından kuşatmalarda, büyük ok ve gülleri kale surlarına ve istihkâmlara atmak için kullanılan mancınığa Latincede “Balista” denilmekteydi.

cinsel suçlar
CİNSEL SUÇLAR

Cinsel dokunulmazlık, kişilere karşı cinsel davranışların gerçekleştirilmesiyle ihlâl edilir. Cinsel davranışlar ise, cinsel bir amaçla veya cinsel arzuları tatmin amacıyla gerçekleştirilen hareketlerdir

ısrarlı-takip
ISRARLI TAKİP

Sosyolojik ve psikolojik açıdan irdelendiğinde, “stalking” “ısrarlı takip” olgusu yeni bir kavram olmamakla birlikte, kavramın hukuki bir nitelik kazanması oldukça yenidir.
iz-incelemeleri
İZ İNCELEMELERİ

Kriminalistik, çeviri anlamıyla iz bilimi olarak tanımlanabilir. Kriminalistik bilimi uyguladığı pozitif bilim metotlarıyla bir delil araştırması, delil elde etme ve değerlendirme sürecinde ortaya konan tekniklerin bütünü olarak ifade edilebilir. 
olay yeri inceleme
OLAY YERİ İNCELEME

Olay yeri inceleme işlemi, suç soruşturmasının başarıya ulaşması açısından yerine getirilecek en önemli faaliyetlerin başında gelmektedir.
otopsi
ADLİ OTOPSİ

Ölümün şüpheli olduğu hallerde mevzuat hükümlerine göre zorunlu olarak yapılması gereken otopsi işlemine adli otopsi denir. (CMK m. 87) Bu otopsinin yapılması için ölenin yakınlarının rızasına ihtiyaç yoktur.

ruhsal inceleme
RUHSAL İNCELEMELER

Adli olaylarda, şüpheli veya suçlunun davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Ceza hukuku bakımından değerlendirildiğinde bir kişinin suçlu sayılabilmesi; eylemin doğasının ve anlamının farkında olup olmadığı...

ses ve görüntü analizleri
SES VE GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ

Ses, Görüntü ,Video Netleştirme ve Çözümleme incelemeleri, herhangi bir adli olayda delil olarak nitelendirilebilen fotoğraf makineleri, cep telefonları, güvenlik görüntü kayıt ve...

uyuşturucu madde suçları
UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI

Bilinç, algı, davranış, ve ruhsal durumu değiştirmek amacıyla kullanılan her türlü maddeye “psikoaktif” veya “psikotrop” madde denilmektedir. Bu maddeler çok geniş bir yelpaze içerisinde yer almaktadır.

yaralama ve oldurme
YARALAMA VE ÖLDÜRME SUÇLARI 

Türk Ceza Kanunu’nda vücutta suça konu teşkil edebilecek her türlü fiziksel ve ruhsal travma “yaralama” bahsi altında toplanmıştır. Bir yaralanma durumunda hangi kanun...

yazı ve imza incelemeleri
YAZI VE İMZA İNCELEMELERİ

Şüpheli dokümanları incelemek, el yazıları ve imzaların kaligrafik incelemesini yapmak ve kişilere aidiyetleri veya sahtelikleri hususunda incelemek, tümüyle sahte düzenlenmiş ya da tahrif edilmiş belgeler üzerinde...

Scroll to Top Call Now Button