krimo-legal-logoo
CİNSEL SUÇLAR

CİNSEL SUÇLAR

Cinsel dokunulmazlık, kişilere karşı cinsel davranışların gerçekleştirilmesiyle ihlâl edilir. Cinsel davranışlar ise, cinsel bir amaçla veya cinsel arzuları tatmin amacıyla gerçekleştirilen hareketleri ifade eder. Cinsel Suçlar TCK’da dokunulmazlığa karşı suçlar, dört ana suç tipi halinde, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz başlıkları ile düzenlenmiştir.

Cinsel suçlarda delillendirme açısından muayene yapacak hekimin bu konuda tecrübeli olması çok önemlidir. Muayenede işlemler şu şekilde yapılmalıdır.

1- Mağdurun karşılanması ve kişilerin tanıtılması

2- Mağdurun kimliğinin ve resmi yazının kontrolü

3- Aydınlatılmış Onam

4- Öykü alma

5- Fiziksel muayene

6- Genital bölge muayenesi

7- Örnek alma

8- Takip, profilaksi ve kontrasepsiyon

9- Raporlama

cinsel suçlar
Scroll to Top Call Now Button