krimo-legal-logoo
DNA TESTİ – KENEVİR – YARGITAY – UYUŞTURUCU – EKSİK İNCELEME
DNA TESTİ – KENEVİR – YARGITAY – UYUŞTURUCU – EKSİK İNCELEME

Tebliğname No: 10 - 2014/169596

Mahkeme : KOZAN Ağır Ceza Mahkemesi

Suç : 1- Uyuşturucu madde ticareti yapma

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

1) Sanık Y.. T.. ve müdafiinin ek temyiz dilekçelerinde sanık Yasin'in konuyla ilgili Adana Cumhuriyet Savcılığı'nda gizli tanık olarak bu konuyla ilgili ifade verdiğini ve sanığın ihbarı üzerine olaya ilişkin soruşturmasının başlatıldığını belirtmesi karşısında bu hususun ilgili Cumhuriyet Savcılığı'ndan araştırılması,

2) a- Olay tutanaklarında mevkileri belirtilen kenevir ekili 6 yerde keşif yapılarak bu alanların birbirine uzaklığının, olay tarihinde kenevirlerin aynı yerden sulanıp sulanmadığının ve sanıkların ikametlerine yakınlığının detaylı olarak tespit edilmesi,

b- Bahsi geçen bölgelere en yakın tarla ve ev sahiplerinin tespit edilerek, bu kişilerle birlikte o tarihte görev yapan köy muhtarı ve azaların konuyla ilgili tanık olarak dinlenilmesi,

c- Kenevirlerin ekili bulunduğu alanlarda bulunan sigara izmaritlerinden sadece 13 adedinin üzerinde inceleme yapıldığının anlaşılması karşısında; ele geçen izmaritlerin tamamı üzerinde ele geçirildiği bölgeler de belirtilerek moleküler genetik inceleme yaptırılması gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile hüküm kurulması,

3- Kabule göre de; TCK'nın 3/1. maddesindeki “orantılılık” ilkesi ile 61. maddesindeki ölçütlere aykırı olarak, uyuşturucu madde ticareti yapma suçunda temel hapis cezasının 12 yıl olarak fazla tayini, Yasaya aykırı, sanıkların müdafilerinin temyiz itirazları ile duruşmadaki sözlü savunmaları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA, bozma nedenine göre; sanıklar S.. D.., S.. E.. ve Y..T.. hakkındaki YAKALAMA EMİRLERİNİN KALDIRILMASINA, (Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve 2313 sayılı Kanun'a aykırılık) yakalama emirleri infaz edilerek tutuklanmışlarsa sanıkların SALIVERİLMESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu bulunmadıkları takdirde serbest bırakılmalarının sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına;

11.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Özgür ERASLAN

İşbu İnternet Sitesi’nin tasarım ve tüm içeriği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca korunmaktadır. İçeriğin izinsiz kullanılması halinde tüm yasal haklarımız saklıdır.

Scroll to Top Call Now Button