krimo-legal-logoo
Hakkımızda

BİZ KİMİZ?

Avukat Özgür Eraslan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, yüksek lisansını Adli Bilimler Enstitüsü’nde yapmıştır. Kriminalistik alanında yüksek lisansını tamamlamasının ardından, bu alanda çalışmalarına yoğun olarak devam etmektedir. Adli Bilimler; adli vakalarda maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında yararlanılan fizik, kimya ve biyoloji bilimleri ile Adli Tıp, balistik incelemeler, iz ve belge incelemeleri gibi alanların dahil olduğu multidisipliner bir yapıdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suç fiillerinin işlenmesi halinde meydana gelen olay ile ilgili olan maddi bulguların tespiti, bulguların bilimsel metot ve teknolojiler ile incelenmesi ve bulguların suç ve fail arasındaki ilişkiyi ortaya koyan delil statüsüne getirilmesi faaliyetlerinin tümünü ifade eder. 

krimo-legal

Ceza davalarının temelini oluşturan deliller, adli bilimlerin tek ve en önemli amacıdır. Ceza hukukunun temelini oluşturan birçok suç bilimsel ve teknolojik yol ve yöntemlerle ortaya çıkarılmaktadır. Avukat Özgür Eraslan ceza avukatı olarak ve mesleki kapsamda kalmak üzere, adli bilimler alanındaki bilimsel yöntemlerin kullanılarak delillerin tespiti ve muhafazası, devamında ise bu delillerin incelenmesi ve değerlendirmesinin yapılarak uygulanması gereken uygun savunma stratejisinin belirlenmesini müvekkillerine sağlamaktadır. 

Ceza davalarının yanı sıra özel hukuk davalarında arabuluculuk yapmaktadır. Uyuşmazlıklara toplumsal barışa katkı sağlayacak şekilde ve çözüm odaklı bir davranış tarzıyla dahil olup, sorunların büyümeden önce sulh ile sonuçlanmasını amaçlar.


Scroll to Top Call Now Button