krimo-legal-logoo
OLAY YERİ İNCELEME

OLAY YERİ İNCELEME

Olay yeri inceleme işlemi, suç soruşturmasının başarıya ulaşması açısından yerine getirilecek en önemli faaliyetlerin başında gelmektedir. Olay yeri incelemesinin eksik yapılması, delillerin bulunamaması veya zarar görmesi sebebiyle bütün bir süreç daha en baştan olumsuz sonuçlanabilmektedir. Bu yönüyle iyi bir olay yeri incelemesi; suç faaliyetinin aydınlatılmasında önemli olduğu kadar, suçsuz kişilerin de haksız yere suçlanmasının önüne geçecek olan sistematik bir araştırma işlemidir.
krimo-legal

Bir adli vakanın ortaya çıkmasından sonra, olayla ilgili olarak; meydana geldiği yer, fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkiyi aydınlatmaya çalışarak, uzmanlar tarafından yapılan bilimsel inceleme faaliyetine olay yeri incelemesi denir. Bu çalışma oldukça titiz ve gözleme ve tecrübelere dayalı olarak yürütülmelidir. Olay yerinin sınırlarının doğru tespit edilmesi ve bu kapsamda sistemli bir inceleme yapılması gerekir.

Olay yeri incelemesi sırasında, bir bilimsel çalışma yöntemi olarak Locard değişim ilkesi asla akıldan çıkarılmamalı, bilimsel bilgiyi ve mantığı temel alan bu prensibe göre, suçun aydınlatılmasına yarayacak delil inceleme ve analizinde kullanılan kriminalistik yöntemler uygulanmalıdır.

Olay yeri incelemesi sonucu varılacak en önemli nokta, olay yerinden elde edilen ve rapor olarak kayıt edilen bulgulardır. Bulguların, yargılamanın her aşamasında bir delile dönüşme ihtimali bulunmaktadır. İlk anda önemsiz görünen ve göz ardı edilen bir materyal, aradan zaman geçse bile, yargılamanın ileriki evrelerinde ortaya çıkan yeni hususlarla birlikte düşünülenden bambaşka bir gerçekliğe işaret edebilir. Olay yerinde bulunabilecek kan lekeleri, vücut artıkları izi, kıl, ayak izi, cam parçası, elbise parçası, diş izi, tekerlek izleri, parmak izleri vb. nesne ve izler, suçun aydınlatılmasına etki edebilecek faktörlerdir. Bu izlerin neler olabileceği konusunda bir sınırlama olmadığı gibi, her olay yerinde bulunabilecek sonsuz sayıda ihtimal ve izden bahsedilebilir
Scroll to Top Call Now Button