krimo-legal-logoo
OLAY YERİNDE BULUNAN DNA ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASININ YAPILMAMASI
OLAY YERİNDE BULUNAN DNA ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASININ YAPILMAMASI

SUÇ : Kasten öldürme

M.C..'i kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık A.. B..'ın yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (KARTAL) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 07/12/2007 gün ve 110/484 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş ve hüküm kısmen re'sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: duruşmalı olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Olay yerinde maktulün yakınında bulunan ve (5) no.lu delil numarası verilen Marlboro sigara izmariti üzerinde yapılan moleküler genetik inceleme sonucunda İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarının 13.07.2006 tarihli raporu ile sigara izmaritinden elde edilen genotip özelliklerin sanığın genotip özellikleri ile uyumlu olduğunun belirlendiği, sanığa da bu şekilde ulaşıldığı,

arşivlenen örneklerde maddi hata yapılma olasılığına istinaden sanık müdafiinin talebi üzerine, 13.04.2007 tarihli celsede ekspertiz raporunda DNA çözümleri yapılmış olan analizler ile sanıktan elde edilen DNA örneklerinin yeniden karşılaştırılmasının yapılarak, sigara izmariti üzerindeki genotip özelliklerin sanığa ait olup olmadığının Adli Tıp Kurumundan sorulmasına karar verildiği,

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nin 14.05.2007 tarihli raporu ile sanığa ait DNA profillerinin belirlendiği, 05.06.2007 tarihli celsede aynı hususun sorulduğu, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinin 25.06.2007 tarihli yazısı ile de sorunun netleştirilerek yeniden sorulması halinde rapor verileceğinin bildirildiği, ara kararından vazgeçilmeden hüküm kurulduğu anlaşılmakla, Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ilişkin ara kararlarının gereğinin yerine getirilmeme nedeni açıklanmadan eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, kısmen re’sen de temyize tabi bulunan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce hilafına (BOZULMASINA) karar verildi.

Avukat Özgür ERASLAN

İşbu İnternet Sitesi’nin tasarım ve tüm içeriği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca korunmaktadır. İçeriğin izinsiz kullanılması halinde tüm yasal haklarımız saklıdır.

Scroll to Top Call Now Button