krimo-legal-logoo
RUHSAL İNCELEMELER

RUHSAL İNCELEMELER

Adli olaylarda, şüpheli veya suçlunun davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Ceza hukuku bakımından değerlendirildiğinde bir kişinin suçlu sayılabilmesi; eylemin doğasının ve anlamının farkında olup olmadığı, yapmış olduğu fiilin doğru veya yanlış olduğunu bilip bilmediği ile alakalıdır.

Kişinin kendi özgür iradesi ve hareket serbestisi ile olayları değerlendirme ve sonuca varabilme yeteneğinin sağlıklı olup olmadığının tespit edilmesi adli psikiyatrinin hedefidir.

Bu maksatla kişinin akıl sağlığı, cezai ehliyeti, hukuki ehliyeti, velayet ve vasi tayini, yaş küçüklüğü, madde bağımlılığı hususları incelenir.

Adli psikiyatri, hukuk ve tıp bilimini birleştiren özel bir alandır. Hukuki olaylarda kişinin ruhsal durumlarının değerlendirilmesini sağlar. Asli psikiyatri, hekimler tarafından hazırlanan raporları da içermektedir. Mahkemeler, bu noktada adli psikiyatri hekimlerinden rapor almaktadır.
ruhsal inceleme
Scroll to Top Call Now Button