krimo-legal-logoo
UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI

UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI

Bilinç, algı, davranış, ve ruhsal durumu değiştirmek amacıyla kullanılan her türlü maddeye “psikoaktif” veya “psikotrop” madde denilmektedir. Bu maddeler çok geniş bir yelpaze içerisinde yer almaktadır. Bu geniş yelpaze sebebiyle psikotrop madddeleri etkilerine ve yasal durumlarına göre ayrı ayrı incelemek gerekir.

Bağımlılığa neden olan psikotrop maddeleri etkilerine göre şu şekilde sınıflandırabiliriz

1- Stimülanlar ( Uyarıcılar) : Kokain, amfetamin, Khat

2- Halusinojenler : Liserjik asit dietilamid (Lsd), meskalin, esrar, fensiklidin, antikolinerjikler

3- Opium Alkaloidleri ve Narkotikler : Afyon türevleri, morfin, sentetik veya yarı sentetik narkotikler

4- Depresanlar (Yatıştırıcılar) : Alkol, sedatif ve tranklizan ilaçlar

Uyuşturucu madde kullanma suçunun tespiti yapılacak analizlerle mümkündür. Yapılacak analizlerin bilimsel ve adli süreçlerde geçerliliğinin olması için doğru numune örneklerinin seçilmesi ve usulüne uygun şartlarda saklanması gerekmektedir.

Bazı maddelerin ve metabolitlerinin idrar örneklerinde tespit edilebilecekleri süreler:

İdrarda tespit süreleri

Amfetamin 2-3 gün

Benzoilekgonin (kokain metaboliti) 2-3 gün 

Kısa süre etkili barbitüratlar (siklobarbiton) 24 saat

6-monoasetil morfin 2-4 saat

Metamfetamin 48 saat

Kannabinoidler- tek doz 3 gün

Uzun süre etkili barbitüratlar (fenobarbiton) ≥16 gün

Kodein glukuronid 3 gün

MDMA 30-48 saat

Kannabinoidler-kronik kullanım 36 gün

Metadon 7-9 gün

Dihidrokodein 24 saat

Kokain 6-8 saat

Fensiklidin 8 gün

Kodein/morfin 24 saat

Buprenorfin 48-56 saat

Lsd 24 saat

Uzun süreli kullanımlarda saç ve tırnak tercih edilmelidir.

uyuşturucu madde suçları
Scroll to Top Call Now Button