krimo-legal-logoo
YAZI VE İMZA İNCELEMELERİ

YAZI VE İMZA İNCELEMELERİ

Şüpheli dokümanları incelemek, el yazıları ve imzaların kaligrafik incelemesini yapmak ve kişilere aidiyetleri veya sahtelikleri hususunda incelemek, tümüyle sahte düzenlenmiş ya da tahrif edilmiş belgeler üzerinde inceleme sapılmasını sağlamak bu alanda yapılan çalışmalar arasındadır. Mürekkep analizi, yazı analizi, imza analizi yine bu alanda delil elde etme yöntemleri arasındadır.

Tahrifat incelemeleri: Farklı mürekkep ve kalem kullanımları ile yapılan eklemeler, kazıma, kimyasal madde kullanımı ile silme ya da imzanın başka yerlere nakledilmesi bu incelemenin kapsamındadır.

Kalem baskı izi fulaj incelemeleri sahteciliğin ortaya çıkarılmasında kullanılan bir başka yöntemdir.
yazı ve imza incelemeleri

İğfal kabiliyeti incelemeleri sahtecilik davaları açısından tahrifatı inceleyen ve cezaya etki eden incelemelerdir.

El yazısı ve imza incelemeleri yazının veya kişiye ait olup olmadığını ortaya koyan incelemelerdir.

Kaşe ve mühür izi incelemeleri mukayese örneklerle karşılaştırma yapılarak ortaya konan iz inceleme işlemidir.

Bu incelemeler işin uzmanı tarafından yapılmalı her biri için ayrı ayrı hususlara dikkatle değerlendirilerek dava konusu olayda delil olarak sunulmalıdır.
Scroll to Top Call Now Button